Velkommen

L.A. Rings venner er en almennyttig forening, der har til formål at udvikle ejendommen Brøndgade 1, så den kan tjene som besøgs- og informationscenter for maleren Laurits Andersen Ring (1854 - 1933). Ring erhvervede ejendommen i forbindelse med, at han byggede sin bolig i Roskilde i 1914. Ejendommen Brøndgade 1 udbyggede han med et atelier på bagsiden, ind i haven. 

Ud over at vidne om Rings aktiviter i og omkring huset, skal det kommende besøgscenter fortælle om de beskedne boliger, som mennesker boede i for 100 år siden i bydelen Sankt Jørgensbjerg.

Som medlem af L.A. Rings Venner er man med til at støtte op om disse bestræbelser.

 VI EFTERLYSER

 L.A. Rings Venner skal fremover arbejde med indholdet i L.A. Rings Atelier. Derfor har vi nu brug for en frivillig designer/grafiker, der kan hjælpe os med foreningens grafiske identitet på tryksager, i udstilling og på hjemmesiden. Er du den person, eller kender du en, som vil være interesseret i at deltage i dette arbejde, så send en mail til formand@ringsvenner.dk

 VI EFTERLYSER
Har du lyst til at være med i vores gruppe af vagtguider, som holder Rings Atelier åbent hver weekend i sommerhalvåret, så send en mail til formand@ringevenner.dk
Som vagtguide får du oplæring i åbning og lukning af huset og kendskab til Rings tilhørsforhold til Roskilde og Sankt Jørgensbjerg.

EFTERLYSNING

HansHempelBrondgade1

Maleren og billedhuggeren Hans Hempel, der blev gift med L.A. Rings ældste barn, Ghita Ring, har malet dette billede af Brøndgade 1, hvor man tydeligt kan se det ‘nye' atelier.

HVOR ER BILLEDET NU?

Vi har fået dette foto af billedet - formentlig taget omkring 1970. Rygtet siger, at billedet er blevet smidt ud, men hvis nogen kan fortælle,  hvor billedet i dag befinder sig, vil det være dejligt. Send en besked til kunst@ringsvenner.dk

VI EFTERLYSER
L.A. Ring
har malet mange billeder - og mange af dem er i privat eje. Nogle af disse billeder er ikke blevet registreret, og er derfor ikke kendte som en del af L.A. Rings produktion. Har du kendskab til L.A. Ringbilleder, som er i privat eje, så send os en mail, så vi kan finde ud af, om værket evt. skulle være et af hans ‘ukendte’ billeder. Vi samarbejder med en kunsthistoriker, som er ved at udarbejde en så fuldstændig registrant over L.A. Rings arbejder som muligt. Send en mail til kunst(a)ringsvenner.dk, og fortæl, hvad det drejer sig om, og så bliver du kontaktet.

Se også efterlysningen i Politiken d. 17. april.


© JM 2014