Billet til Claus Helweg Ovesen om MALERNE L.A. RING OG J.TH. LUNDBYE PÅ FREDERIKSVÆRKEGNEN

© JM 2014