Bestyrelse

Initiativgruppen bag L.A. Rings Venner blev ved den stiftende generalforsamling valgt som foreningens bestyrelse. Denne har senere konstitueret sig og består af:

Flemming Jensen - økonomidirektør og tidligere borgmester for Lejre kommune samt medlem af Lejre Kunstforenings bestyrelse. Flemming Jensen er tidligere formand for styregruppen bag etableringen af Nationalpark Roskilde-Lejre. (Kasserer: kasserer(a)ringsvenner.dk)

Jan Mejding - lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Beboer på Sct. Jørgensbjerg og mangeårigt medlem af såvel Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur som Roskilde og Lejre Kunstforeninger. Er medinitiativtager til og aktiv i forbindelse med  den frivillige forening Hvalsø Bio, der drives udelukkende ved frivillig arbejdskraft. (Formand: formand(a)ringsvenner.dk)

Jes Nysten - pastor emeritus, formand for Roskilde Kunstforening og Amnesty Roskilde. Han er forfatter og filmkritiker og har været filmanmelder ved diverse tidsskrifter og websites og holder jævnligt foredrag rundt i landet. Han sidder i bestyrelsen af den internationale filmorganisation "Interfilm", sidder i bestyrelsen af "Kirke og Film" og er formand for Roskilde Stifts Religionspædagogiske Udvalg. (Næstformand)

Mette Bjørndal Laursen - advokat hos Forum Advokater i Roskilde med speciale i selskabsret og virksomhedens aftaler. 

Torben Stevold - filialdirektør i Danske Bank i Roskilde og næstformand i Roskildes udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering.

Som suppleanter til bestyrelsen blev i 2015 valgt:

Iben Bækkelund Jagd - Vicedirektør Roskilde Museum. Er uddannet cand.mag. i historie og samfundsfag og varetager i dag afdelingsledelsen for museets afdeling for Forskning og Undersøgelser. Hun har tidligere varetaget ledelsen af skoletjenesten på Københavns Bymuseum.

Henrik Wivel - journalist og forfatter. Arbejder som redaktør, kritiker, foredragsholder samt konsulent inden for litteratur og kunsthistorie ved universiteter, forlag og museer. Har skrevet flere publikationer om L.A. Ring.

Tidligere bestyrelsesmedlem Bent Oslev fortsætter som komitteret for bestyrelsen. Han er arkitekt og formand for lokalafdelingen af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Mangeårig medarbejder i planafdelingen i Roskilde kommune og medlem af bestyrelsen i kommunens personalekunstforening. 

Bestyrelse120614
© JM 2014