Bestyrelse

Initiativgruppen bag L.A. Rings Venner blev ved den stiftende generalforsamling i 2014 valgt som foreningens bestyrelse. 

Bestyrelsens sammensætning er fra generalforsamlingen i 2017:

Ebbe Overgaard Nielsen - turistkonsulent, indfødt Roskildedenser og mangeårigt medlem af Fugleskydningsselskabets bestyrelse.

Flemming Jensen - økonomidirektør og tidligere borgmester for Lejre kommune samt medlem af Lejre Kunstforenings bestyrelse. Flemming Jensen er tidligere formand for styregruppen bag etableringen af Nationalpark Roskilde-Lejre. (Kasserer: kasserer(a)ringsvenner.dk)

Jan Mejding - lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Beboer på Sct. Jørgensbjerg og mangeårigt medlem af såvel Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur som Roskilde og Lejre Kunstforeninger. Er medinitiativtager til og aktiv i forbindelse med  den frivillige forening Hvalsø Bio, der drives udelukkende ved frivillig arbejdskraft. (Formand: formand(a)ringsvenner.dk)

Jes Nysten - pastor emeritus, formand for Roskilde Kunstforening og Amnesty Roskilde. Han er forfatter og filmkritiker og har været filmanmelder ved diverse tidsskrifter og websites og holder jævnligt foredrag rundt i landet. Han sidder i bestyrelsen af den internationale filmorganisation "Interfilm", sidder i bestyrelsen af "Kirke og Film" og er formand for Roskilde Stifts Religionspædagogiske Udvalg. (Næstformand)

Mette Bjørndal - advokat hos Mette Klingsten (mklaw.dk) med speciale i selskabsret og virksomhedens aftaler. 

Som suppleanter til bestyrelsen blev i 2017 valgt:

Iben Bækkelund Jagd - Vicedirektør Roskilde Museum. Er uddannet cand.mag. i historie og samfundsfag og varetager i dag afdelingsledelsen for museets afdeling for Forskning og Undersøgelser. Hun har tidligere varetaget ledelsen af skoletjenesten på Københavns Bymuseum.

Jalob Zeuner - eksportingeniør - har derudover beskæftiget sig områder som historie, lokalhistorie, slægtsforskning, digitalisering af Roskilde Klosters kortsamling og er forfatter til bogen Sankt Agnes - fra nonnekloster til nutid.

Bestyrelse120614

Bestyrelsen, som den så ud efter konstitueringen i 2014 (fra venstre:) Mette Bjørndal, Jan Mejding, Bent Oslev, Flemming Jensen og Jes Nysten.

© JM 2014