Bliv medlem

Medlemmerne støtter op om foreningen - og inviteres til flere arrangementer
Medlemmer har også gratis adgang til L.A. Rings Atelier i Brøndgade 1, 4000 Roskilde.

Du kan blive medlem ved at indbetale 200 kr. til Nykredit Bank, konto 8117-3486545. 
Oplys navn og postnummer ved indbetalingen.

Send derefter en mail om indbetalingen til kasserer@ringsvenner.dk

Oplys:Navn:
Adresse:
Telefon (mobil):
Mailadresse: 
og indbetalingsdato:

Når betalingen er registreret, får du en mail med dit medlemsnummer.

Du kan også foretage indbetalingen til MobilePay 63396 - husk at oplyse navn og postnummerm og send derefter mailen til kassereren.

Venlig hilsen

L.A. Rings Venner
Brøndgade 1
4000 Roskilde
CVR-nr.: 36 03 41 81

© JM 2014