Foreningen

Den almennyttige forening L.A. Rings venner blev stiftet i 2014.
Formålet var
- at rejse midler til at erhverve bygningen Brøndgade 1
- at restaurere huset nænsomt og
- at etablere et besøgscenter for L.A. Ring, den store danske maler med tilhørsforhold til flere sjællandske lokaliteter og repræsenteret i den danske kulturkanon. 

Samtidig skulle bevarelsen af huset gøre det muligt at fremvise et originalt eksempel på den bygningskultur, som hele Sankt Jørgensbjerg-området oprindelig har været præget af, og som man i nutiden ellers kun kan opleve i museumssammenhæng. Her findes det i sit oprindelige miljø – som nabo til L.A. Rings eget hus på toppen af bjerget. 

Maleren
Ring var sjællænder, født i landsbyen Ring på Næstvedegnen. Han boede forskellige steder på Sjælland og fik i 1914 bygget et hus til sin familie på toppen af Uglebjerg, lige oven for Sankt Jørgensbjerg. Her boede han til sin død i 1933. Både hustruen Sigrid (f. Kähler) og L.A. Ring selv ligger begravet på Sankt Ibs kirkegård, som tidligere hørte til Sankt Jørgensbjerg sogn. På nabogrunden lige neden for hans hus lå – og ligger stadigvæk – et gammelt hus i Brøndgade 1. Det købte Ring købte, da enken, som ejede det, døde. På husets haveside byggede Ring et atelier med henblik på at male portræt- og interiørbilleder. Mange af personerne og motiverne på hans sene billeder er hentet fra Sankt Jørgensbjerg.

Området
Sankt Jørgensbjerg er et af Roskilde bys få tilbageværende gamle kulturområder, hvor der stadig findes et bymiljø med rødder tilbage til 1700-tallet. Sankt Jørgensbjerg Kirke er en af landets ældste stenkirker tilbage fra omkring år 1070. Den er tegnet på, at der i dette område har været bebyggelse i århundreder. I dette område slog den sjællandske maler Laurits Andersen Ring sig ned i 1914, og han boede her de sidste nitten år af sit liv. Landsbymiljøet med dets gamle huse og fattige indbyggere udgjorde en oplagt motivkreds for hans kompromisløse realisme.

Atelierhuset
Huset i Brøndgade 1 står i dag næsten uændret siden Rings tid. Ruderne er stadigvæk enkeltrudede sprossevinduer med jernbeslag. Brændeovne er varmekilden i huset, og væggene er i lerklinet bindingsværk under stråtaget. Huset er et enestående eksempel på den oprindelige byggestil på Sankt Jørgensbjerg og er ikke væsentligt moderniseret. Da husets seneste ejer døde i 2013, blev huset sat til salg. En gruppe engagerede borgere så, at her var en enestående chance for dels at skabe L.A. Ring-besøgscenter, dels at bevare et af Sankt Jørgensbjergs mest oprindelige huse. Huset, området og Rings motiver belyser hinanden og medvirker til en større forståelse af Rings motivkreds og kulturmiljøets særlige karakter.

 

Foreningens generalforsamling 2021

Se dagsordenen HER. 
Se beretningen HER.
Se referatet HER.

Da det er pdf-filer, så kan det være, at de ikke åbner i din browser, men så ligger de i browserens ‘Download’.


Foreningen stiftet

Torsdag d. 12. juni 2014 var der stiftende generalforsamling i foreningen L.A. Rings Venner.  Initiativgruppen blev valgt som bestyrelse.

Se indkaldelsen HER

Læs referatet HER

Læs vedtægterne, revideret på GF 2016 HER

Bestyrelsen

Initiativgruppen bag L.A. Rings Venner blev ved den stiftende generalforsamling valgt som foreningens bestyrelse. Læs om bestyrelsen HER

Generalforsamlinger før 2020

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Se dagsordener og referater HER

Presseomtale

Foreningen L.A. Rings Venner har i 2015 været omtalt i

Roskilde Avis 2. juni

Dagbladet 7. juni

Dagbladet 13. juni

Pressemeddelelse 10. juli

Dagbladet 11. juli

Roskilde Avis 14. juli

Dagbladet 16. august

Roskilde Avis 18. august

Roskilde Avis 19. august

© JM 2014