Generalforsamlinger


Ottende ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2022

Se/hent dagsordenen HER. (vises eller hentes som pdf)

Se  beretningen HER(vises eller hentes som pdf)

Se referatet HER(vises eller hentes som pdf)

Syvende ordinære generalforsamling onsdag den 6. maj 2021

Se dagsordenen HER. 

Se beretningen HER.

Se referatet HER.

Sjette ordinære (udsatte) generalforsamling onsdag den 27. august 2020

Se dagsordenen her

Læs beretningen her.

Se referatet her.

Femte ordinære generalforsamling onsdag den 9. april 2019

Se dagsordenen her

Læs beretningen her.

Se referatet her.

Fjerde ordinære generalforsamling onsdag den 10. april 2018

Se dagsordenen her

Læs beretningen her.

Se referatet her.

Tredje ordinære generalforsamling onsdag den 19. april 2017

Se dagsordenen her

Læs beretningen her.

Se slides med billeder her.

Se referatet her.

----

Anden ordinære generalforsamling tirsdag den 12. april 2016

Læs referatet her

Læs formandens beretning her

Tilbud til medlemmerne: På sporet af Banevogteren - et ikonisk maleri fra 1884

-----

Første ordinære generalforsamling onsdag den 22. april 2015

Læs referater her

Læs formandens beretning her

——

Indkaldelse til: Stiftende generalforsamling

Læs referatet fra den stiftende generalforsamling her

En kreds af interesserede borgere ønsker at stifte Foreningen L.A. Rings Venner. Foreningens formål er at søge midler til at købe og istandsætte ejendommen Brøndgade 1 på Sct. Jørgensbjerg i Roskilde – et hus, hvor den sjællandske maler L.A. Ring havde atelier i en årrække, mens han boede med sin familie i huset lige ovenfor, på Uglebjerg. Sidstnævnte hus er fredet.

 Huset Brøndgade 1 er for tiden til salg. Formålet med venneforeningen er både at bevare Brøndgade 1 med atelierbygningen og at skabe et besøgscenter, som  formidler stof om L.A. Ring og Sct. Jørgensbjerg.

 Vedhæftet finder du udkast til vedtægter. Forrest står en præambel, som uddyber tankerne bag projektet.

 Den stiftende generalforsamling finder sted i Roskilde Kunstforenings lokaler, Palæfløjen, Stændertorvet 3C, 4000 Roskilde – torsdag den 12. juni kl. 17. Bemærk tidspunktet.

 Dagsordenen for den stiftende generalforsamling omfatter

1. Valg af dirigent og referent.
2. Præsentation af foreningen.
3. Godkendelse af vedtægter.
4. Beslutning om kontingentets størrelse.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

 Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.

Har du interesse for sagen – men ikke mulighed for at deltage den 12. 6. kl. 17 i Palæfløjen - kan du melde dig ind i foreningen, når den er stiftet. Hvis du er interesseret i dette, så send en mail.

Kort derefter får du besked om, hvordan du konkret melder dig ind i venneforeningen.

© JM 2014