Stiftende GF

En kreds af interesserede borgere ønsker at stifte Foreningen L.A. Rings Venner. Foreningens formål er at søge midler til at købe og istandsætte ejendommen Brøndgade 1 på Sct. Jørgensbjerg i Roskilde – et hus, hvor den sjællandske maler L.A. Ring havde atelier i en årrække, mens han boede med sin familie i huset lige ovenfor, på Uglebjerg. Sidstnævnte hus er fredet.

 Huset Brøndgade 1 er for tiden til salg. Formålet med venneforeningen er både at bevare Brøndgade 1 med atelierbygningen og at skabe et besøgscenter, som  formidler stof om L.A. Ring og Sct. Jørgensbjerg.

 Vedhæftet finder du udkast til vedtægter. Forrest står en præambel, som uddyber tankerne bag projektet.

 Den stiftende generalforsamling finder sted i Roskilde Kunstforenings lokaler, Palæfløjen, Stændertorvet 3C, 4000 Roskilde – torsdag den 12. juni kl. 17. Bemærk tidspunktet.

 Dagsordenen for den stiftende generalforsamling omfatter

1. Valg af dirigent og referent.
2. Præsentation af foreningen.
3. Godkendelse af vedtægter.
4. Beslutning om kontingentets størrelse.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

 Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.

Har du interesse for sagen – men ikke mulighed for at deltage den 12. 6. kl. 17 i Palæfløjen - kan du melde dig ind i foreningen, når den er stiftet. Hvis du er interesseret i dette, så send en mail.

Kort derefter får du besked om, hvordan du konkret melder dig ind i venneforeningen.

 

© JM 2014