Vi åbner igen den 13. april 2024

Besøgscentret på Sankt Jørgensbjerg er åbent i sommerhalvåret lørdage, søn- og helligdage. Det fortæller om den store danske maler Laurits Andersen Ring (1854-1933), som boede i Roskilde fra 1914 til sin død i 1933.  
Huset er gammelt og står omtrent som for 100 år siden. Det er en repræsentant for de beskedne boliger, som mange familier boede i omkring det forrige århundredskifte. Ring ejede huset i 10 år og byggede et atelier til på bagsiden. Han og familien boede dog i villaen på nabogrunden.


Brøndgade 1
4000 Roskilde

Seneste opslag på Facebook

L.A. Rings Venner
Brøndgade 1, 4000 Roskilde
CVR: 35 92 39 26
Konto: 8117-3486545
MobilePay: 63396
Formand@ringsvenner.dk