Skole


Kort undervisningsforløb: ’Som at være i et Ring-maleri’
Billedkunst 4. klasse. Et besøg i malerens verden. Fokus på oplevelse, samtale og kreativ gengivelse. 

Varighed: 1 lektions forberedelse på skolen plus 1 besøgsformiddag i L.A. Rings Atelier. 
Lærer Marianne Bene Leimand. 

HENT PDF:
Undervisningsforløb 4. klasse
Gruppeopgaver
Billedtavler


Længere undervisningsforløb: ’I maleren L.A. Rings fodspor’ 

Billedkunst 6. klasse. Et målrettet dialogbaseret undervisningsforløb med fokus på almen dannelse. Indhold: Kunsthistoriske udtryk og begreber, samt forholdet mellem kunst og samfund. 

Lærer og forfatter Hanne Bindslev Gregersen. 
Varighed: 2 lektioner ugtl. i 8 uger + 2 ture ud af huset, ’I L.A. Rings fodspor’

HENT PDF:
Undervisningsforløb 6. klasse
Arbejdsseddel - Billedsamtale
Eksempel på elevbog
Ordbog - Fagudtryk i kunsten


Opslagsord - forklaringer til nogle af bogens begreber

HENT PDF: 
Opslagsord 


© JM 2014