Kalender og aktiviteter

Generalforsamling onsdag d. 20. marts kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Sted: Roskilde Kunstforenings lokaler i Palæfløjen,
Stændertorvet 3C, 4000 Roskilde.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens/formandens beretning til underretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal indsendes til formanden senest tirsdag d. 5. marts.

Aktiviteter

I Atelieret
I L.A. Rings atelier på Sankt Jørgensbjerg fortæller omgivelserne og det gamle hus om maleren og hans tid. L.A. Ring levede fra 1854 til 1933. Fortællingen i huset understøttes af korte film og billedserier samt gengivelser af Ringmalerier. Vagtguiderne i atelieret er klar til give en kort introduktion.

Vi har ikke originale Ringmalerier i atelieret, men mange gengivelser i form af billeder og film. Vi har et læserum, hvor man er velkommen til at fordybe sig i fagbøger og andre materialer. Ved bordet i atelierets dejlige have kan man nyde en kop kaffe el. lign.

For besøgende
Gå en tur på Sankt Jørgensbjerg i Rings fodspor
– I atelieret udleveres en gratis folder, man kan følge rundt i gaderne.
På den måde kommer man forbi en række af Rings motiver fra Sankt Jørgensbjerg og nærmeste omegn.
– Med appen Useeum gratis downloadet til mobilen kan
man gå, lytte og kigge efter Rings motiver. Appen kan man også bruge, selv om atelieret er lukket.

Useeum er din gratis guide til en lang række museer.
Du kan hente Useeum til iOS her.
Og til Android her.

Skoler
En klasse kan besøge atelieret efter nærmere aftale. Læs mere under Skole, hvor der også findes forslag til undervisningsforløb af forskellig længde.

L.A. Rings fødselsdag i august
Den 15. august er der tradition for et møde i atelierets have til en hyggelig sammenkomst. Her præsenteres gerne nyheder fra atelierets eller foreningens aktiviteter.

For medlemmer

Gennemførte udflugter
Seneste tur gik til Fuglsang Kunstmuseum d. 4. marts 2023, hvor vi så ‘L.A. Ring – Årstiderne’.
Tidligere ture har gået til bl.a. Ordrupgaard, Baldersbrønde, Holmegaard Værk, landsbyen Ring og Frederiksværk.

Kommende udflugter
Omtales her og på mail til medlemmerne.