Sigrid Ring

Sigrid Ring fotograferet ca. 1905

Sigrid Ring

Sigrid Ring, f. Kähler (1874-1923) blev født ved Kählers Keramiske Fabrik i Næstved. Hendes far, Herman A. Kähler, ejede fabrikken, og her voksede hun op i et miljø, hvor flere kunstnere opholdt sig og arbejdede i forskellige perioder. Sigrid tegnede selv tidligt, og hun lærte mere om det under vejledning af bl.a. Karl Hansen Reistrup, som i en længere periode var kunstnerisk leder af fabrikken.

I 1896 blev Sigrid gift med Laurits Andersen Ring. De fik tre børn, og hun lagde da, efter eget valg, sit kunstneriske virke på hylden.

Selv om Sigrid ikke længere tegnede og malede, var hun livet igennem sin mands sjæleven og samtalepartner i forhold til hans malerier. Undertiden var det hende, som navngav billederne. Hun vedblev at interessere sig for planter i både hus og omgivelser.

Sigrid Ring var model for ægtemanden i nogle af hans store og betydningsfulde værker, bl.a. Forår, I havedøren, kunstnerens hustru (se Galleri)

L.A. Ring: Lampelys. Interiør med kunstnerens hustru, 1898.

Sigrid Ring døde efter nogle års sygdom i 1923, 48 år gammel. Sammen med sin mand er hun begravet på Sankt Ibs Kirkegård lige øst for Roskilde Havn (ca. 500 m fra L.A. Rings Atelier i Brøndgade).

Fra Sigrid Rings hånd findes en del smukke akvareller, navnlig af planter. De er udført af en ganske ung Sigrid. Hun har fundet planterne i sine nære omgivelser og gengivet dem nøje. Undertiden er der skrevet botaniske navne og andre noter på de enkelte akvareller. L.A. Rings Atelier sælger bogen ‘Sigrid Ring – Glæden ved planter’ om hende; den er skrevet af kunsthistoriker Ida Lehrmann Madsen og udgivet i 2021.