Om maleren L.A. Ring
(1854 -1933)

L.A. Ring bliver betragtet som en af de vigtigste danske malere fra tiden omkring 1900.

Denne periode var en tid fuld af forandringer i Danmark. Industrialiseringen gav anledning til store omvæltninger på arbejdsmarkedet, nye virksomheder blomstrede op, og folk flyttede fra landet til byerne. Danmark var på vej til at blive et moderne samfund.

En af de danske kunstnere, der bedst beskriver denne brydningstid, er maleren Laurits Andersen Ring (1854-1933). Han voksede op i en familie med trange kår, og gennem hele livet var han særligt optaget af arbejdernes og bøndernes kamp for bedre vilkår.

L.A. Ring bevægede sig mellem realisme og symbolisme og havde også blikket rettet mod det indre liv, der for ham ofte var præget af depressive tanker og melankoli. Døden og livets forgængelighed er således et af de tilbagevendende temaer i hans kunst – blandt andet i hans mange sjællandske landskabsmalerier, der fremstår som personlige, stemningsfyldte sjælelandskaber.

Også nærheden og intimiteten fandt dog en vej ind i hans kunst efter, at han i 1896 blev gift med sin store kærlighed, keramikeren Herman Kählers ældste datter, Sigrid.

L.A. Ring er langt fra et ukendt navn uden for Nordens grænser. I løbet af de seneste år har man oplevet en stigende interesse for L.A. Ring i udlandet.

L.A. Ring var optaget af at skildre det enkelte menneskes håndtering af de eksistentielle udfordringer, der opstod i forbindelse med det moderne gennembrud.


(Kilde: Statens Museum for Kunst i forbindelse med Ring-udstilling to steder i USA, 2020)